Dins de les vies per assolir l’accés obert a la comunicació científica, la via verda implica el dipòsit de les publicacions en repositoris de caràcter obert. La Universitat Politècnica de València compta amb repositori institucional, RiuNet, des del que es pot accedir a la producció científica de la institució, respectant els drets de l’autor.