Un dels principals problemes per a l’expansió de l’Open Access és la reticència de molts investigadors a publicar en obert, reticència basada moltes vegades en el desconeixement dels avantatges que per als propis autors té aquest sistema de comunicació científica.

Com a exemple dels avantatges podeu consultar la infografia “Beneficis de publicar en els repositoris institucionals”:

 

REBIUN_Infografies_BenPubRep_a2015

Anem a assenyalar els principals avantatges.

Major visibilitat, ús i impacte

Els documents dipositats en repositoris augmenten els canals pels quals poden ser descoberts, ja que les metadades que descriuen el contingut dels documents són recol·lectades per diferents cercadors i proveïdors de serveis.

A més, en difondre les nostres publicacions en accés obert, aquestes poden ser llegides per un major nombre d’investigadors, i, per tant, augmenten les possibilitats que el nostre treball siga citat. És el que es coneix en anglès com open access citation advantage.

Immediatesa

El sistema en línia per al lliurament d’articles i la revisió i publicació d’aquests possibilita un accés més ràpid i directe als resultats de les investigacions. A més, es pot fer pública la versió d’un article una vegada que aquest està acceptat per a publicar-lo, sense que calga esperar que efectivament es publique, la qual cosa pot tardar alguns mesos. Aquest fet repercuteix en la reducció del temps que va des que un document és publicat fins que rep la primera cita (early advantage).

Major garantia de preservació

La preservació és un dels objectius claus dels repositoris institucionals, i no és garantida de la mateixa manera per cap altre servei (portals de revistes electròniques, webs personals, etc.).

Serveis de valor afegit

Els repositoris poden oferir serveis addicionals com a sistemes avançats de consulta i navegació, accés a text complet i cerques en aquest, serveis d’alerta en línia, estadístiques de consultes i descàrregues, possibilitat d’elaboració de currículums, etc.