Els gestors de referències són programes que faciliten l’emmagatzematge, l’organització i el control de les nostres referències bibliogràfiques.

La utilització d’aquests programes suposa un gran estalvi de temps, perquè faciliten el maneig de grans quantitats de referències d’una manera eficaç i a més permeten la inserció automàtica de cites i l’aplicació de diferents formats bibliogràfics per a generar bibliografies.

Gestors de referències clàssics

Els gestors de referències com Endnote o Reference Manager es caracteritzen perquè necessiten ser instal·lats a l’ordinador.

Gestors de referències web

Ens permeten tenir accés a la nostra base de dades de referències des de qualsevol ordinador. A més, incorporen noves utilitats com són la sindicació de continguts, el treball en entorns compartits, etc.

  • Mendeley. Sistema que permet gestionar i compartir documents d’investigació. Combina una aplicació de gestió de documents PDF i de gestió de referències amb una xarxa social en línia per a investigadors. Està disponible per a tots els membres de la UPV.
  • RefWorks. Permet emmagatzemar referències directament des d’una gran quantitat de bases de dades, o indirectament mitjançant l’ús de filtres. Podem organitzar les referències en carpetes, compartir carpetes, generar bibliografies, escriure el nostre treball i inserir-hi les cites automàticament, etc.
  • Endnote Web. Gestor integrat en la plataforma de la ISI Web of Knowledge. Cal registrar-s’hi des de la pàgina de la WOK.
  • Zotero. És una extensió per al navegador Firefox que permet als usuaris recol·lectar, emmagatzemar i citar treballs de recerca, imatges, pàgines web, vídeos i altres objectes directament des del propi navegador. És programari lliure i està disponible en més de 30 idiomes.

Gestors de referències socials

Afigen a les funcionalitats dels gestors de referències les possibilitats que ofereixen les xarxes socials per a compartir i descobrir informació.

  • CiteUlike. Servei que ajuda l’investigador a emmagatzemar, organitzar i compartir els documents acadèmics que llig. CiteUlike extrau els detalls de la cita, i nosaltres només hem de posar-hi les etiquetes relatives al contingut d’aquest document.
  • Bibsonomy. Sistema per a compartir enllaços i referències bibliogràfiques. Mostra les referències en diferents formats, entre els quals es troba BibTeX.

Programes d’aprenentatge

Mendeley

Endnote Web

Zotero

CiteUlike

Bibsonomy