El canvi de model en la comunicació científica que estem vivint actualment afecta ja clarament a les dades d’investigació. Sota el paraigua conceptual de la ciència oberta caminem cap a un nou entorn guiats per un principi, a saber, que el valor de les dades resideix en el seu ús.
Més enllà de la publicació resultant, les dades d’investigació es converteixen en una nova tipologia documental.

Aportem doncs, a les nostres publicacions un valor afegit, complint així l’horitzó de les 2R, reproducibilidad per a verificar la investigació i reutilització per a futures investigacions.

Cal no oblidar, en primer lloc, que moltes dades són úniques i irreemplaçables, i, en segon lloc, que moltes investigacions necessiten dades prèvies per a avançar. Conservar les dades s’ha convertit, per tant, en una nova necessitat.

La via més eficient passa per depositar les dades d’investigació en un repositori i enllaçar-los a la nostra publicació mitjançant identificadors persistents. Així complim els mandats dels finançadors i l’horitzó de les 2R. Una opció de gran interés és la de publicar a més, un data paper sobre les dades d’investigació.

Pots consultar els materials de formació elaborats per la biblioteca: