El passat 7 de juny de 2023, Scopus va publicar les dades del CiteScore  2022.

Per al càlcul del CiteScore 2022 es compta les cites rebudes entre els anys 2019-2022 a articles, revisions, participacions en congressos, capítols de llibres i dades d’investigació publicats en aqueixos mateixos anys, i es divideix per la quantitat de publicacions publicades entre 2019-2022. CiteScore està disponible per a tots els títols de publicacions periòdiques, no sols per a revistes.

Aquests són algunes dades de l’edició 2022:

Hi ha més de 28.100 títols, de més de 7.000 editors, en 333 categories
Història és l’àrea temàtica més gran amb 1.599 títols
Més títols en accés obert, 5.922 dels quals 46 ocupen el primer lloc en les seues categories
Es calcula per primera vegada CiteScore a 1.576 títols
El 20% de tots els títols són multilingües, és a dir, més de 5.600 títols en més de 50 idiomes; per darrere de l’anglés, i en aquest ordre, estan l’espanyol, el francés, l’alemany i el xinés.
066 títols van duplicar el seu valor entre 2021-2022
15 700 títols amb CiteScore 2022 i sense Impact Factor 2021. 720 d’aquests títols estan altament qualificats en la seua àrea: 10% superior

Recordem que en el càlcul del CiteScore s’exclou els anomenats Articles en Premsa, que, encara que estiguen inclosos en Scopus, es processen de manera diferent que els articles regulars. Aquests articles no tenen disponible la llista de referències i, per tant, no aporten cites a altres documents.

De les revistes científiques de la Universitat Politècnica de València publicades en la plataforma PoliPapers 13 té presència en aquesta edició, 9 milloren la seua CiteScore i una ho obté per primera vegada (Loggia, Arquitectura & Restauració). Aquestes dades demostren que els equips editorials de les revistes de PoliPapers continuen fent una bona faena.

A continuació presentem les seues dades: CiteScore, Rank i percentil.

2022
CiteScore Rank Percentile
Virtual Archaeology Review Arts and Humanities->Conservation 5,3 3/102 97th
Social Sciences->Archeology 8/315 97th
Arts and Humanities->Archeology (arts and humanities) 13/368 96th
Computer Science ->Computer Science Applications 246/792 69th
Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial Computer Science->General Computer Science 3,1 95/233 59th
Engineering->Control and Systems Engineering 139/286 51th
World Rabbit Science Agricultural and Biological Sciences->Animal Science and Zoology 1,7 253/456 44th
Economía Agraria y Recursos Naturales Social Sciences->Geography, Planning and Development 1,8 391/779 49th
Agricultural and Biological Sciences ->Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 79/147 46th
Environmental Science->General Environmental Science 141/227 38th
Applied General Topology Mathematics->Geometry and Topology 1,6 39/103 62nd
Revista de Teledetección Social Sciences->Geography, Planning and Development 1,5 435/779 44th
Earth and Planetary Sciences->Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 94/141 33rd
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas Arts and Humanities->Language and Linguistics 0,9 333/1001 66th
Social Sciences->Linguistics and language 381/1078 64th
International Journal of Production Management and Engineering Engineering-> Industrial and Manufacturing Engineering 1,3 244/355 31st
Business, Management and Accounting-> Business and International Management 325/436 25th
Business, Management and Accounting-> Strategy and Management 360/473 23rd
Decision Sciences-> Management Science and Operations Research 162/198 18th
VITRUVIO- International Journal of Architectural Technology and Sustainability Engineering->Architecture 1,0 64/170 62nd
Engineering->Building and Construction 151/200 24th
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 0,4 218/615 64th
Engineering->Architecture 113/170 33rd
VLC arquitectura. Research Journal Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 0,2 319/615 64th
Arts and Humanities ->History 925/1599 42nd
Engineering->Architecture 132/170 22nd
Social Sciences ->Urban Studies 223/261 14th
Social Sciences -> Geography, Planning and Development 728/779 6th
Loggia, Arquitectura & Restauración Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 0,2 366/615 40th
Arts and Humanities->Conservation 77/102 25th
Engineering->Architecture 139/170 18th
Con A de Animación Arts and Humanities->Visual Arts and Performing Arts 0,2 418/615 31st