La “Revista sobre la infancia y la adolescencia” (REINAD) ha publicat el seu primer nº en la plataforma de revistes en Accés Obert de la UPV Polipapers.

REINAD és una revista electrònica semestral, l’objecte d’estudi i anàlisi de la qual el constitueix un col·lectiu tan vulnerable de la nostra societat com són els menors d’edat.

La publicació té caràcter multidisciplinari, perquè entenem que l’estudi de la infància és tasca d’un bon nombre de disciplines del coneixement, com són la psicologia, la pedagogia, l’educació, la medicina o el Dret, entre d’altres. En realitat, el terme correcte en aquesta matèria, com en tantes altres, seria el de la interdisciplinaritat.

En aquest sentit, la publicació es presenta com un fòrum permanent de discussió i reflexió, en el qual es donen cita professionals i investigadors, tant d’Espanya com de la resta del món, que treballen amb menors o constitueixen el seu objecte d’estudi, respectivament.

Des d’un plànol teòric, REINAD centrarà la seua atenció en l’estudi i anàlisi comparada de la normativa i la jurisprudència, tant internacional com dels diferents Estats, relatives a la protecció i al reconeixement dels drets dels menors. Des de l’àmbit empíric, es publicaran treballs de les diferents disciplines del coneixement que aborden la intervenció preventiva, assistencial i rehabilitadora amb menors (treball social, psicologia, educació social, entre altres)

Foto de Fernando Martinez. CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs