Revistes PoliPapers a l’Índex Dialnet de Revistes 2021

Aquest mes d’octubre, Dialnet ha publicat una nova edició de l’Índex Dialnet de Revistes-IDR, el corresponent a 2021, en Dialnet Métricas.
És un índex relatiu a la producció científica espanyola en ciències socials, humanitats i ciències jurídiques.
L’IDR es calcula a partir de les cites emeses pels articles d’una selecció de revistes font. S’han seleccionat les revistes més significatives de cada àmbit o especialitat. Les seues referències bibliogràfiques s’empraran com a font de qualitat científica.
Per a calcular aquesta edició s’han comptabilitzat 60.156 cites emeses per 604 revistes font dels diferents àmbits. S’han afegit cites procedents de revistes internacionals per a complementar la cobertura internacional de Dialnet.
En aquesta edició del rànquing, i a causa del creixement del propi índex, ha augmentat considerablement la presència de revistes publicades en la plataforma PoliPapers de la Universitat Politècnica de València, passant de 7 a 16.
El 9 de novembre s’ha ampliat l’índex incloent les matèries d’Arquitectura i Infermeria, amb el que han entrat les revistes que es publiquen en PoliPapers en l’àrea d’Arquitectura.
Així que finalment són 22 les revistes publicades en PoliPapers que apareixen en aquesta nova edició de l’Índex Dialnet de Revistes. Aquestes són les dades totals.

Revista Impacte Matèria Posició Quartil  
Virtual Archaeology Review 1,81 Arqueología y Prehistoria 1/58 C1 Més dades
Historia 1/299 C1
Economía agraria y recursos naturales 1,19 Economía 9/163 C1 Més dades
REDU. Revista de Docencia Universitaria 0,76 Educación 57/228 C2 Més dades
Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences 0,65 Multidisciplinar 4/104 C1 Més dades
The EuroCALL Review 0,65 Filologías 5/327 C1 Més dades
Revista sobre la infancia y adolescencia 0,58 Derecho 17/351 C1 Més dades
Derecho Multidisciplinar 2/75 C1
Trabajo Social 4/51 C1
Revista de lingüística y lenguas aplicadas 0,42 Filologías 9/327 C1 Més dades
Lingüística 5/72 C1
VITRUVIO – International Journal of Architectural Technology and Sustainability 0,33 Arquitectura 4/41 C1 Més dades
Lenguaje y textos 0,25 Filología Hispánica 7/133 C1 Més dades
Filologías 28/327 C1
Lingüística 14/72 C2
Educación 114/228 C3
VLC arquitectura. Research Journal 0,23 Arquitectura 7/41 C1 Més dades
Journal of Computer-Assisted Linguistic Research 0,13 Filologías 97/327 C2 Més dades
Lingüística 42/72 C3
Revista Sonda 0,06 Arte 52/134 C3 Més dades
Revista de Teledetección 0,05 Geografía 37/42 C4 Més dades
WPOM 0,04 Economía 121/163 C4 Més dades
Con A de animación 0,02 Arte 85/134 C4 Més dades
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 0,19 Arquitectura 10/41 C2 Més dades
EGE Revista de Expresión Gráfica en la Edificación 0,08 Arquitectura 15/41 C2 Més dades
Loggia, Arquitectura & Restauración 0,03 Arquitectura 23/41 C3 Més dades
EN BLANCO. Revista de arquitectura 0,01 Historia 265/299 C4 Més dades
Historia del arte 37/42 C4
Arquitectura 27/41 C4
ANIAV-Revista de Investigación an Artes Visuales 0,00 Arte 100/134 C4 Més dades
Historia 270/299 C4
Historia del arte 39/42 C4
EME Experimental Illustration, Art & Design 0,00 Arte 100/134 C4 Més dades
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier 0,00 Arquitectura 31/41 C4 Més dades