La publicació en Open Access pot portar associats uns costos aplicats pels editors, són els anomenats Article Processing Charge (APC). A continuació es mostren diverses ajudes per a la publicació en Open Access que poden utilitzar els investigadors de la UPV:

  • Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI): els autors membres de la comunitat UPV que publiquen en revistes editades per MDPI obtindran de forma automàtica un 10% de descompte sobre l’APC de la revista en què publiquen. Més informació
  • Institute of Physics (IOP): 10% de descompte en l’APC per als revisors per cada article revisat. Més informació
  • SCOAP3: publicació, sense cost per als investigadors, en 11 prestigioses revistes relacionades amb la física de partícules. Més informació
  • 7º Programa Marc de Recerca (FP7): finançament per a la publicació en Open Access dels resultats de recerca derivats d’algun projecte del FP7. Més informació
  • Revistes d’enginyeria DYNA: 15% de descompte en l’APC per ser la UPV subscriptora de les 4 revistes que editen. Més informació

No cal oblidar que també existeix la possibilitat de publicar en revistes Open Access sense costos de publicació per als autors.