S’hi poden afegir publicacions directament des de les plataformes bibliogràfiques més conegudes de manera fàcil i ràpida:

Guia per a importar publicacions de Web of Science a ORCID: des de la unió de ResearcherID amb Publons el sistema ha canviat. Veure How to Export my Publicacions to ORCID

Guia per a importar publicacions de la base de dades Scopus a ORCID

Guia per a importar publicacions de Google Scholar Citations a ORCID

Guia per a importar publicacions de Mendeley a ORCID

Més informació:

Què és l’ORCID?

Avantatges de l’ORCID

Com s’obté un codi ORCID?

Trau profit de l’ORCID

Contacte

Leave Comment

Your email address will not be published.

*