18th Dec 2017

La visibilitat dels articles en PoliPapers

Un dels objectius de PoliPapers és augmentar la visibilitat dels articles de les nostres revistes. Per açò incloem les revistes en bases de dades i directoris, a més de portals,...